Termeni si conditii de utilizare a aplicatiei web RadorTopocad

Termeni și condițiide utilizare aaplicațieiScopul prezentei secțiuni, intitulată „Termeni și condiții de utilizare a aplicației”constă în informarea completă și corectăa celor care utilizează aplicația „Inspectia Muncii”aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv a Beneficiariloractivităților desfășurate de zilieri, astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. ModificăriBeneficiarul/Utilizatorula fost informat și acceptă faptul căInspecția Munciiîși rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral,Termeniiși condițiilede utilizare a aplicației„Inspectia Muncii”. Utilizarea în continuare a aplicațieireprezintă acceptarea tuturor modificărilor aduse.Inspecția Muncii va informa Beneficiarii/Utilizatorii despre modificările aduse aplicației prin punerea la dispozițiea informațiiloractualizate pe site-ulhttps://www.inspectiamuncii.ro/pe care Beneficiarii/Utilizatoriise obligă

Termeni și condițiide utilizare aaplicațieiScopul prezentei secțiuni, intitulată „Termeni și condiții de utilizare a aplicației”constă în informarea completă și corectăa celor care utilizează aplicația „Inspectia Muncii”aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv a Beneficiariloractivităților desfășurate de zilieri, astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. ModificăriBeneficiarul/Utilizatorula fost informat și acceptă faptul căInspecția Munciiîși rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral,Termeniiși condițiilede utilizare a aplicației„Inspectia Muncii”. Utilizarea în continuare a aplicațieireprezintă acceptarea tuturor modificărilor aduse.Inspecția Muncii va informa Beneficiarii/Utilizatorii despre modificările aduse aplicației prin punerea la dispozițiea informațiiloractualizate pe site-ulhttps://www.inspectiamuncii.ro/pe care Beneficiarii/Utilizatoriise obligă

Termeni și condițiide utilizare aaplicațieiScopul prezentei secțiuni, intitulată „Termeni și condiții de utilizare a aplicației”constă în informarea completă și corectăa celor care utilizează aplicația „Inspectia Muncii”aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv a Beneficiariloractivităților desfășurate de zilieri, astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. ModificăriBeneficiarul/Utilizatorula fost informat și acceptă faptul căInspecția Munciiîși rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral,Termeniiși condițiilede utilizare a aplicației„Inspectia Muncii”. Utilizarea în continuare a aplicațieireprezintă acceptarea tuturor modificărilor aduse.Inspecția Muncii va informa Beneficiarii/Utilizatorii despre modificările aduse aplicației prin punerea la dispozițiea informațiiloractualizate pe site-ulhttps://www.inspectiamuncii.ro/pe care Beneficiarii/Utilizatoriise obligă

Termeni și condițiide utilizare aaplicațieiScopul prezentei secțiuni, intitulată „Termeni și condiții de utilizare a aplicației”constă în informarea completă și corectăa celor care utilizează aplicația „Inspectia Muncii”aferentă Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv a Beneficiariloractivităților desfășurate de zilieri, astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.Conform prevederilor Legii nr. 52/2011 cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26 din 18 aprilie 2019, privind modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 20.12.2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, care va fi pus la dispoziție,de către Inspecția Muncii,Beneficiarilor activităților desfășurate dezilieri, prin aplicația „Inspectia Muncii”. Prin descărcarea aplicației„Inspectia Muncii”, Beneficiarul/Utilizatorul acceptă și este de acord să se supună acestor Termeni și Condiții. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări asupra Termenilorși Condițiilorde utilizare, precum și asupra modului de funcționare al aplicației, iar prin continuarea folosirii aplicației, dupăefectuarea acestora, Beneficiarul/Utilizatorul este de acord să se supună acelor schimbări. Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizareAccesul dvs. şi utilizarea acestei aplicații se supunacestor Termeni şi Condiţii. Nu veţi folosi aceasta aplicație în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează.Prin utilizarea aplicației acceptaţi termenii șicondiţiile din această pagină. Politica de confidențialitate Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise prin intermediul acestei aplicații se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal astfel cum sunt reglementate prinRegulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Descrierea aplicațieiAplicația „Inspectia Muncii”pentru telefoane mobile constăîntr-un software care poate fi accesat atât în sistem iOScât și Android, care vă pune la dispoziția dumneavoastră, în calitate de Beneficiar/Utilizator, posibilitatea de a transmite electronic Registrul de evidențăa zilierilor.Transmiterea Registrului electronic de evidențăa zilierilorOrice raportare transmisă prin intermediul aplicațieipoate și va face obiectul controalelor inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă/Inspecției Muncii. Beneficiarul, în calitatea de utilizator al aplicațieiare în vederecăeste unicul responsabil de acuratețea și veridicitatea informațiilor transmise. Datele sunt păstrate local, pe telefoanelemobile,doar pentru o perioadă limitatăde 31de zile.Vă informăm că ITM/IM nu își asumăresponsabilitateaîn vederea recuperării informațiilor istorice aferente Beneficiarului/Utilizatorului. ModificăriBeneficiarul/Utilizatorula fost informat și acceptă faptul căInspecția Munciiîși rezervă dreptul de a modifica oricând, în mod unilateral,Termeniiși condițiilede utilizare a aplicației„Inspectia Muncii”. Utilizarea în continuare a aplicațieireprezintă acceptarea tuturor modificărilor aduse.Inspecția Muncii va informa Beneficiarii/Utilizatorii despre modificările aduse aplicației prin punerea la dispozițiea informațiiloractualizate pe site-ulhttps://www.inspectiamuncii.ro/pe care Beneficiarii/Utilizatoriise obligă săîlconsulte periodic pe durata folosirii aplicației.Drepturi de proprietate intelectualăInspecția Muncii are dreptul de proprietate asupra aplicației, elementelorsale componente, elementelorgrafice, precum și conținutuluiaplicației, iar Beneficiarul/Utilizatorul înțelege cănu are niciun drept asupra acestora, cu excepția dreptului limitat de instalare și folosire a aplicației„Inspectia Muncii”, conform Termenilor și condițiilordin prezenta secțiune.RăspundereaBeneficiarul/Utilizatorul se obligă să păstreze confidențiale datele de conectare, parolele și datele de acces (sub numele colectiv „date de acces”) ale contului său și să informeze Inspecția Muncii neîntârziat,de îndată ce ia la cunoștință sau bănuiește că datele sale de acces sunt cunoscute unor terțe părți neautorizate. Dacă o terță parte folosește neautorizat un cont de utilizator ca urmare a obținerii datelorde acces ale Beneficiarului/Utilizatorului din vina acestuia, atunci utilizatorul este tratat ca și cum arfi acționat personal.Beneficiarii/Utilizatoriivor răspunde pentru orice daunedirecte sau indirecte, aduse Inspecției Munciicu intenție sau din culpa (neglijențasau imprudența) utilizatorului sau a persoanelor pentru care acesta răspundesau ca urmarea folosirii frauduloase a aplicației.Beneficiarii/Utilizatorii aufost informațiși acceptă faptul căInspecția Muncii nu poatefi făcută răspunzătoare, în niciun caz, pentru dauneledirecte sau indirecte, cauzate utilizatorului de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a aplicației.Inspecția Muncii nu își asumăresponsabilitatea pentru Beneficiarii/Utilizatoriicare descarcă aplicația utilizând terțe website-uri (altele decât cele oficiale). AvertizăriInspecțiaMunciinu va avea nicioresponsabilitate legalăsau de alta natură pentru nicio pierdere suferitădin cauza virușilorinformaticice va pot afecta device-ul pe care ați instalat aplicația.Prin continuarea instalării acestei aplicații, vă exprimați acordul cu privire la condițiile enunțate în acest document.